Sekce pro akcionáře

Home » Významné stavby » Významné stavby 2012 » OPŠ 08/2010 - Rekonstrukce přítoku od Nové Chřibské v Chřibské

Objednatel: Povodí Ohře s.p.

Projektant: AZ consult spol. s.r.o.

Celkový náklad: 4,77 mil. Kč

Termín realizace: 6/2012 - 5/2013

Stavebně-technické řešení: Jedná se o opravu zařízení vodohospodářského významu, opravující povodňové škody do původního stavu opevnění dna a břehů koryta.