Sekce pro akcionáře

Home » Významné stavby » Významné stavby 2012 » Projekt Florenc - pilotové založení

Objednatel: Zakládání staveb a.s.

Projektant: FG CONSULT s.r.o.; Praha

Celkový náklad: 13,91 mil. Kč

Termín realizace: 3/2012 - 7/2012

Stavebně-technické řešení: Práce speciálního zakládání - provedení základových pilot a pilot pro založení jeřábů. Piloty průměru 620mm až 1500mm v celkové délce cca 4 200bm.