Sekce pro akcionáře

Home » Významné stavby » Významné stavby 2013 » Labe, Mělník, PPO - sdružení

Objednatel: Povodí Labe, státní podnik

Projektant: Valbek spol. s.r.o.; AZ consult spol. s.r.o.

Celkový náklad: 530,047 mil. Kč

Termín realizace: 09/2011 - 06/2013

Stavebně-technické řešení: Protipovodňová ochrana města Mělník.Valbek spol. s.r.o.; AZ Consult