Sekce pro akcionáře

Home » Významné stavby » Významné stavby 2013 » VD Hracholusky, Mže ř. km 22,67 - oprava odpadních koryt

Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik

Projektant: SUDOP Project Plzeň a. s

Celkový náklad: 8,917 mil. Kč

Termín realizace: 8/2012 - 11/2013

Stavebně-technické řešení: Opravu betonů opěrných zdí a opevnění odpadních koryt pod hrází VD Hracholusky, ř.km 22,67.SUDOP Project Plzeň a. s