Get Adobe Flash player

Základní údaje:


Stavba:  I/39 Český Krumlov - Sanace skalního masivu

Investor :  Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice

Projektant :  AZ Consult spol. s r.o..

 

 

Důvody vyvolávající potřebu stavby

Bezpečnost silničního provozu na sledovaném úseku silniční komunikace (ulice Pod Kamenem) byla dlouhodobě ohrožena opakovanými pády fragmentů hornin ze skalního masivu (skalní stěny) na vozovku.

 

Účel a cíle stavby

Účelem a cílem stavby byla sanace (statické zajištění) skalního masivu a zajištění bezpečnosti silničního provozu ve sledovaném úseku silniční komunikace.

 

Stavebně - technické řešení

Skalní stěna byla v zásadě sanována kombinací čtyř způsobů statického zajištění:

Plošné zajištění proti pádům fragmentů uvolněné horniny pomocí ochranných sítí (ocelové pletivo) a záchytných sítí (ocelová lana) umístěných převážně na spodní části skalního svahu, skalních výchozech a v místě stávajících kamenných zdí teras.

Liniové zajištění proti pádům fragmentů uvolněné horniny z horní části skalního svahu pomocí dynamické bariéry (nahrazuje ochranné a záchytné sítě a slouží k zachycení větších bloků horniny), lehkých plotů (umístěných na horní hranici ochranné ocelové sítě a sloužících k zachycení malých úlomků horniny) nebo těžkých ochranných plotů (umístěných pod stávajícími kamennými zídkami teras).

Bodové zajištění vytypovaných míst skalního masivu (skalních bloků) přikotvením ke stabilnímu skalnímu podloží pomocí tyčových kotev.

Zajištění paty skalní stěny t.j. statické zajištění nestabilních skalních bloků a převisů pomocí opěrných zdí.

Po dokončení sanace skalní stěny byl opraven kryt vozovky a obnoveno odvodnění sledovaného úseku silniční komunikace.

I/39 Český Krumlov, Sanace skalního masivu