PRO AKCIONÁŘE
 

Název a sídlo společnosti

AZ SANACE a. s.
Pražská 53
400 01 Ústí nad Labem 

IČ: 25033514
DIČ: CZ25033514
Zápis v OR KS Ústí nad Labem, 5.3.1998, oddíl B, vložka 1093

 

Organizační struktura

Statutární ředitel Výkonný ředitel  Asistentka statutárního ředitele Prokurista a právník
Ing. Jakub Zavoral, Ph. D.  Ing. Tomáš Vohryzka Michaela Srbová JUDr. Václav Smělík
+420602160104 +420602121403 +420725009049 +420724553822
michaela.srbova(at)azsanace.cz tomas.vohryzka(at)azsanace.cz michaela.srbova(at)azsanace.cz vaclav.smelik(at)azsanace.cz
       
Obchodní ředitel  Vedoucí obchodního oddělení    
Ing. Tomáš Novák Irena Militká    
+420702037447 +420724042179    
tomas.novak@azsanace.cz irena.militka(at)azsanace.cz    
       
Technický ředitel Vedoucí infrastruktury    
Ing. Jan  Smělík Jiří Smolík    
+420730545876 +420725027812    
jan.smelik@azsanace.cz jiri.smolik(at)azsanace.cz    
       
Výrobní ředitel      
Ing. Pavel  Kouba      
+420602786706      
pavel.kouba(at)azsanace.cz      
Stavbyvedoucí  Stavbyvedoucí  Stavbyvedoucí  Stavbyvedoucí 
Ing. Ladislav Bohuslav Jiří Čižmar Petr Kolář, Dis.  Ing. Miroslav Křivánek
+420725065870 +420734396982 +420734520985 +420734354254
ladislav.bohuslav(at)azsanace.cz jiri.cizmar(at)azsanace.cz petr.kolar(at)azsanace.cz miroslav.krivanek(at)azsanace.cz
Stavbyvedoucí  Stavbyvedoucí  Stavbyvedoucí  Stavbyvedoucí 
Jan  Rohan Ing. Josef Schwarzer Petr Ujfaluši Mgr. Marek  Zámečník
+420724119782 +420724038188 +420602459709 +420735159553
jan.rohan(at)azsanace.cz josef.schwarzer(at)azsanace.cz petr.ujfalusi(at)azsanace.cz marek.zamecnik(at)azsanace.cz