Sekce pro akcionáře

Historie společnosti

Vznik stavební společnosti AZ SANACE a.s. se datuje k roku 1998.

Společnost úspěšně realizovala desítky staveb a projektů pro státní organizace, nadnárodní společnosti a další významné investory.
Zkušenosti a technologické zázemí firmy dovoluje nabízet služby i v oboru speciálního zakládání staveb.

Ve spolupráci s firmami AZ Consult, spol. s r.o. a AZ Monitoring, s.r.o. úspěšně zajistí kompletní dodávku stavby od inženýrsko-geologického průzkumu, projektových a geologických prací, monitoringu, až po vlastní realizaci projektu do fáze kolaudace.

Základní údaje o společnosti

Organizace: AZ SANACE a.s.
Adresa: Pražská 53,
  400 01 Ústí nad Labem
  Czech Republic
IČO: 250 33 514
DIČ: CZ25033514
Telefon: +420 475 240 811
Fax: +420 475 240 813
E-mail: az.sanace@azsanace.cz
Bankovní účet: ČSOB a. s. Ústí nad Labem, č.ú. 129211415/0300

Certifikáty a licence

Společnost AZ SANACE a.s. je členem Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb