Sekce pro akcionáře

 

Historie společnosti

Společnost AZ SANACE a.s. byla založena 5.března 1998 Ing. Jiřím Zavoralem, CSc., Ing. Zdeňkem Avenariem a dalšími akcionáři. Po smrti zakladatele a hlavního akcionáře společnosti, Ing. Jiřího Zavorala, CSc., v roce 2016 pokračuje v jeho odkazu syn Ing. Jakub Zavoral, Ph.D.

Za více než 20 let společnost AZ SANACE, a.s. postavila stovky staveb a zrealizovala tisíce dílčích stavebních dodávek.

Mezi nejvýznamnější stavby společnosti AZ SANACE, a.s. patří Protipovodňové opatření města Mělník postavené v letech 2011 – 2013 za 530 mil. Kč, výstavba mostu na dálnici D6 Sokolov – Tisová za 358 mil. Kč v letech 2008 - 2011, sanace skalních stěn v obci Hřensko v letech 2002 až 2018 za více 300 mil. Kč.

V letech 2018 a 2019 patří mezi nejvýznamnější stavby sanace sesuvu Vimperk – Lipka za 58 mil. Kč, založení ČSOB Hradec Králové za 28 mil. Kč a opravu silnice Lom – Podstrání za 63 mil. Kč.

Nejvýznamnějšími objednateli jsou Správa železniční dopravní cesty, Ředitelství silnic a dálnic, Správy a údržby silnic, kraje a obce.

AZ SANACE, a.s. jsou také koncovým dodavatelem speciálních stavebních prací a to speciálního zakládání, sanace skal, sanace betonových konstrukcí a mostů. Speciální zakládání je hlavní činností společnosti. Příkladem z roku 2019 může být založení ČSOB v Hradci Králové, z roku 2018 založení proluky Green Point na Smíchově, v nedávné minulosti pak založení ČSOB v Praze či založení řady dálničních mostů včetně obchvatu rakouského Mistelbachu. Dalšími specializacemi jsou sanace skal, kde AZ SANACE sanovala řadu skal v Hřensku, v Českém Krumlově, ve Štěchovicích a na řadě železničních, silničních a dálničních zářezech, sanace svahů, sanace poddolovaných území, sanace železobetonových konstrukcí a mostů.

AZ SANACE, a.s. jsou rovněž projekční společností a to se stejnou specializací jako u stavebních prací.

 

Základní údaje o společnosti

Organizace: AZ SANACE a.s.
Adresa: Pražská 53,
  400 01 Ústí nad Labem
  Czech Republic
IČO: 250 33 514
DIČ: CZ25033514
Telefon: +420 475 240 811
Fax: +420 475 240 813
E-mail: azsanace@azsanace.cz
Bankovní účet: ČSOB a. s. Ústí nad Labem, č.ú. 129211415/0300

 

Certifikáty a licence

 • Společnost AZ SANACE, a.s. zavedla systém kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2016 (certifikát č. 2567/2018 + příloha normy)
 • Společnost AZ SANACE, a.s. zavedla systém ekologického hospodaření podle normy ČSN EN ISO 14001:2016 (certifikát č. 678/2018)
 • Společnost AZ SANACE, a.s. splňuje specifikaci pro hodnocení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001:2008 (certifikát č. 431/2018)
 • Společnost zaměstnává odborníky – držitele nejrůznějších autorizací v oblastech:
  • Geotechniky,
  • Výstavby pozemních komunikací,
  • Výstavby mostů a infrastruktury,
  • Vodohospodářských staveb a úprav terénu,
  • Stavebnictví,
  • Statiky a dynamiky budov,
  • Geologie a hydrogeologie,
  • Certifikátů v oblasti provádění a kontroly oprav betonových konstrukcí,
  • Oprávnění pro činnosti prováděné hornickým způsobem a hornickou činnost,
  • Certifikátů pro utahování zemních kotev a provádění jejich cementové zálivky.
Společnost AZ SANACE a.s. je členem Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb.