Sekce pro akcionáře

 


ROZDHODNUTÍ

Rozhodnutí o změně podoby akcií a výzva k odevzdání listinných akcií


 

Dokument ve formátu pdf Integrovaná politika jakosti a péče o životní prostřední

Společnost AZ SANACE a. s. na základě prokázání shody s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016 získala certifikát č. 2567/2018, který deklaruje shodu s požadavky této normy.

Dále je společnost AZ SANACE a. s. držitelem certifikátu 14001:2016 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Dokument ve formátu pdf Certifikát sdružený