Sekce pro akcionáře

 


ROZDHODNUTÍ

Rozhodnutí o změně podoby akcií a výzva k odevzdání listinných akcií


 

Dokument ve formátu pdf Integrovaná politika jakosti a péče o životní prostřední

Společnost AZ SANACE a. s. na základě prokázání shody s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009 získala certifikát č. 2352/2015, který deklaruje shodu s požadavky této normy.

Dále je společnost AZ SANACE a. s. držitelem certifikátu 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Zde jsou zmenšené certifikáty, které se po kliknutí otevřou v samostatném okně.

Dokument ve formátu pdf Certifikát sdružený

Dokument ve formátu pdf ČSN EN ISO 9001:2009

Dokument ve formátu pdf ČSN EN ISO 14001:2005

Dokument ve formátu pdf ČSN OHSAS 18001:2008