Sekce pro akcionáře

 

Labe Mělník, protipovodňová ochrana

top10
Investor: Povodí Labe
Cena stavby: 530 074 371,00 Kč
Doba realizace: 2011 - 2013
Účastníci sdružení: SALEMA Construction a.s. , AZ SANACE a.s. , SILNICE GROUP a.s. , BAUER SPEZIALTIEFBAU Gesselschaft m.b.H. , Valbek, spol. s r.o. , AZ Consult, spol. s r.o.

Rekonstrukce v úseku I/13 Jirkov - Otvice – Havraň

top10
Investor: Ústecký kraj
Cena stavby: 135 911 452,29 Kč
Doba realizace: 2008 - 2010

 

I/27 Velemyšleves - obchvat a přemostění Chomutovky

top10
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Cena stavby: 536 308 852,01 Kč
Doba realizace: 2015
Účastníci sdružení: EDS Holding, a.s. , AZ SANACE a.s. , SILNICE GROUP a.s.

I/62 Děčín - Vilsnice

top10
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Cena stavby: 321 260 475,64 Kč
Doba realizace: 2015 - 2018
Účastníci sdružení: SALEMA CONSTRUCTION a.s. , AZ SANACE a.s. , SILNICE GROUP a.s.

 

R6 Lubenec - Bošov

top10
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Cena stavby: 1 396 494 117,00 Kč
Doba realizace: 2010 - 2016

Odstranění havarijního stavu tělesa železničního spodku v úseku Vimperk - Lipka

top10
Investor: Správa dopravní železniční cesty, státní organizace
Cena stavby:117 300 000,00 Kč
Doba realizace: 2018 - 2019

 

I/39 Český Krumlov - sanace skal

top10
Investor: SALEMA Construction a.s.
Cena stavby: 95 276 529,62 Kč
Doba realizace: 2009 - 2011
Účastníci sdružení: EDS HOLDING, a.s. , AZ SANACE a.s. , SILNICE GROUP a.s.

II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání

top10
Investor: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje
Cena stavby:
Doba realizace:

 

Lom Chabařovice – severní svahy II

top10
Investor: Fond národního majetku
Cena stavby: 104 750 000,00 Kč
Doba realizace: 2004

Zabezpečení nestabilních skalních svahů nad obcí Hřensko s využitím ochranných vysoko zátěžových bariér (II.etapa)

top10
Investor: ČR - Správa národního parku České Švýcarsko
Cena stavby: 94 289 367,00 Kč
Doba realizace: 2014 - 2015
Účastníci sdružení: AZ SANACE a.s. , ROCKNET, s.r.o.